Irsko

Kouzelný smaragdový ostrov na severozápadě Evropy doslova čaruje nespočtem odstínů zelené. Nabídne nehasnoucí inspiraci pro milovníky nedotčené přírody – zelené pastviny, horská jezera, divoké říčky, tajemná vřesoviště i strmé útesy s liduprázdnými plážemi. Na své si ale přijdou i milovníci historie a kultury - zříceniny starobylých hradů, kláštery, keltské kříže i prehistorické megality čekají jen na Vaše objevení. Cesta pohostinným krajem, kterou zpestří sklenka skvělé whisky nebo černého piva, může začít.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Geografie
Irsko – neboli „zelený ostrov“ - je stát v severozápadní Evropě. Na severu sousedí s částí Spojeného království Severním Irskem. Břehy Irska omývá Atlantský oceán na západě, Irské moře na východě, Svatojiřský průliv na jihovýchodě a Keltské moře na jihu.
Na ostrově se nacházejí v centru převážně nížiny, v blízkosti pobřeží pak spíše pahorkatiny. Nejvyšším vrcholem je hora Carrauntoohill (1041 m.n.m.). Nejdelší řeka Irska, ale i Britských ostrovů, se nazývá Shannon. Na většině území Irska leží vřesoviště, pastviny, někde také listnaté lesy. Z flóry zde uvidíte například středomořské vavříny a myrty.

Počasí
Klima ostrova je ovlivňováno teplým Golfským proudem a větry vanoucími z jihozápadu, od Atlantického oceánu. Teploty jsou vyrovnané na celém území, podnebí je mírné. Nejteplejším obdobím je červenec a srpen, teploty dosahují 16°C. Po celý rok poměrně dost prší nebo alespoň mží, ale celkově větší vlhkost čekejte na jihozápadě či západě ostrova. Ve Wicklovských horách u Dublinu může v zimě napadnout dostatek sněhu.

Historie
První osadníci, kteří se usadili v oblasti Londoderry, pocházeli ze severní Británie kolem roku 5000 př.n.l. Kolem roku 500 př.n.l. začali přicházet na území Keltové, kteří v irské společnosti zanechali nesmazatelné stopy. Významnou roli mělo druidské náboženství, ve kterém byly velmi ceněny ženy jako společenská skupina - měly právo dědit majetek a mohly se také nechat rozvést.
Po Keltech se na ostrov jako obchodníci dostávali křesťané, kteří začali zemi utvářet k obrazu svému. Důležitou roli sehrál sv. Patrik, který byl do Irska odvlečen jako otrok a později po svém útěku se sem vrátil jako misionář. Po jeho smrti již byla celá země obrácena na křesťanskou víru. Od 6. do 8.století se začaly rozmáhat klášterní nutí, které se staly významnými centry latinské vzdělanosti.
Na kulturně a ekonomicky velmi vyspělé Irsko začali kolem roku 795 útočit Vikingové, kteří sem připluli na nízkých dlouhých lodích. Ve svých kořistnických nájezdech pokračovali, později postavili první opevněné osady, z nichž Longphort na řece Liffey se stal předchůdcem Dublinu. Irsko se snažilo proto nájezdům bránit, ale bylo vnitřně nejednotné. Porazit Vikingy se podařilo až roku 1014. Ti, kteří se do té doby usadili ve městech, splynuli s původním obyvatelstvem. Vděčíme jim za nové výrobky, výtvarnou inspiraci i ražbu prvních mincí v Irsku.
Příchod Normanů z Anglie a Walesu ve 12.století započal politický boj mezi Iry a Angličany, který trvá dodnes. Velké oblasti Irska byly Normany podmaněny a přešly pod anglického krále. Normané se ale začali také asimilovat, což bylo později zakazováno, ale minulo se s účinkem. Až Jindřich VIII. začal nad Irskem vládnout nikoli přes normanské prostředníky , ale pomocí zástupce koruny v Dublinu. Politické napětí vyostřilo navíc reformní hnutí a snaha galských lordů ovládat území. Nakonec Irsko povstalo proti anglické nadvládě, ale povstání se podařilo zvládnout. Za vlády Alžběty a Jakuba I. Angličané získali nad Irskem plnou kontrolu, avšak brutální snaha o přechod z katolictví na anglické protestantství vyvolalo v lidech značné nesympatie.
17. století bylo století krvavých občanských válek - protestantů proti katolíkům, v 18. století pak kvůli neuspokojivé ekonomické situaci znovu narůstalo napětí. Vytvořily se militantní skupiny, které po vzoru Francouzské revoluce chtěli svrhnout britskou vládu a vyhlásit svoji republiku. Výsledkem byla irské rebelie v roce 1798, která byla korunou krvavě potlačena. Až po nekonečných letech sporů byl koncem 19.století vyhlášen akt o irské vládě, který poprvé v historii dal demokratickou kontrolu hrabským koncilům, které si zvolil lid. Po irské válce o nezávislost se v roce 1922 odtrhlo 26 hrabství na jihu a západě Irska od Spojeného království, a vytvořilo irský svobodný stát, významnou roli zde hrál James Connolly. Avšak svoboda byla stále ještě podmíněna britským souhlasem a záštitou Británie, což vyvolalo další občanskou válku – mezi zastánci tohoto stavu a odpůrci - republikány. V roce 1949 byla odstraněna poslední formální role panovníka a název státu byl změněn na Irsko. Severní Irsko se stalo součástí Británie.
Vstup do EU, na který země sužována ekonomickými neúspěchy nebyla připravena, znamenal jen další hospodářkou krizi spojenou s další vlnou emigrace. Ke slovu se znovu hlásí IRA – irská republikánská vojenská organizace založená za občanské války roku 1913, která vedla partyzánskou válku proti Británii. Po této válce neustále usiluje o sjednocení celého ostrova – tedy Irské republiky i Severního Irska, které patří ke Spojenému království.
Postupně se situace v Irsku poněkud zklidnila, IRA byla legálně odzbrojena a stala se částečně legální politickou silou. Posledních několik let je irská republika na vzestupu a považuje se za jednu z nejrychleji se rozvíjejících zemí EU.

Populace
V Irsku žije přes 4 miliony obyvatel, v současné době populace roste, na rozdíl historických období, kdy špatná ekonomická situace, řádění hladomoru a občanské války způsobovaly pokles populace a emigraci obyvatel. Nejvyšší hustota osídlení je na východě a jihu země. Téměř třetina obyvatel žije v hlavním městě – Dublinu. Zajímavostí je, že v cizině žije více lidí irského původu (desítky milionů) než v samotné zemi. Irů je v Irsku přes 87%, dále zde žijí Skotové, Angličané a Velšané, mezi novodobé imigranty patří Čínani, Poláci či Litevci.

Jazyk
Irsko má 2 úřední jazyky: irštinu, která je vždy uváděna na prvním místě, a angličtinu. Irština je indoevropský keltský jazyk, který se dnes vyučuje povinně ve školách. Rodilých mluvčích již je ale málo a převážně žijí ve venkovských oblastech a na západě Irska.

Náboženství
Kolem 90% lidí je římskokatolického vyznání, 3% protestantů, dále se zde nacházejí Židé či obyvatelé bez vyznání. Katolická církev je v Irsku poměrně konzervativní a má silnou moc, spravuje mnoho škol a nemocnic. Nejvýznamnější postavou je svatý Patrik považovaný za zakladatele křesťanství v Irsku. Jeho svátek 17. března je nejoblíbenějším irským svátkem, kteří se neslaví jen v Irsku, ale všude tam, kam Irové emigrovali. Oslavám dominuje zelená barva a trojlístek jetele - symbol Irska.
V historii Irska hrál významnou rolu druidismus – náboženství Keltů, které uctívalo mnoho různých bohů a bylo ovládáno přírodními cykly.

Ekonomika
Současná ekonomika Irska patří mezi nejvyspělejší na světě, začátkem 90. let 20.století totiž země zažila ekonomický zázrak (Irsko bylo v té době označováno jako „keltský tygr“).
Ze zemědělství, které je nejméně rozšířeným odvětvím, se chovají ovce pro vlnu. Pěstují se brambory, oves, žito, ječmen, brambory, len, cukrová řepa, zelenina a houby Z průmyslu se rozvíjí především chemický, elektronický, nábytkářský a potravinářský. Stále významnější je počítačový software, informační technologie i dopravní prostředky. Významný je také turismus (Irsko ročně navštíví 4 miliony turistů).

UŽITEČNÉ INFORMACE

Vízum
Do Irska Vám k turistické cestě postačí platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Irska.

Clo
Dovézt můžete věci osobní spotřeby do množství: 800 ks cigaret, 200 ks doutníků, 1 kg tabáku; 10 l destilátu, 90 l vína (v tom max. 60 l sektu), 110 l piva. Pokud chcete dovážet potraviny živočišného původu, je dovoleno maximálně 10 kg, za podmínky, že jsou v neporušeném originálním balení od výrobce. Zakázán je dovoz a vývoz syrového mléka, drog a pornografie, živých i mrtvých zvířat, rostlin, sena, slámy. Dovoz zbraní a munice podléhá licenci.

Časový posun
V Irsku je celoročně o 1 hodinu méně než v ČR. Platí zde letní čas ve stejnou dobu jako v ČR.

Elektřina
V Irsku jsou zásuvky se třemi plochými kolíky (britského typu). I přestože v lepších hotelích bývají zásuvky dvoukolíkové kulaté, doporučujeme přibalit do zavazadla adaptér.

Peníze
Od roku 2002 platí v Irsku Euro rozdělené na 100 centů. Motivem irských mincí je keltská harfa. Směnárny najdete v každé bance, někde budete muset předložit pas. Otvírací doba bank je ve všední dny 10.00 – 12.30 a 13.30 – 15.00, o víkendu je zavřeno. Směnit peníze lze i na poště, které jsou otevřeny i v sobotu dopoledne.

Kreditní karty
Mezinárodními platebními kartami (American Express, Diners Club, MasterCard a Visa) lze platit v obchodech, hotelích, restauracích i půjčovnách aut. Bankomaty jsou v Irsku běžné, přesto doporučujeme do odlehlejších oblastí a menších měst se vybavit i hotovostí.

Oblečení
Do Irska zvolte oblečení příjemné, ale i praktické, nezapomeňte na vítr, který může být nepříjemný na pobřeží a na častý a vytrvalý déšť. Do přírody jsou důležité kvalitní boty, nejlépe vodovzdorné. Z oblečení nezapomeňte na teplou mikinu nebo svetr, větrovku proti dešti a větru, teplé ponožky, kvalitní pláštěnku a deštník.

Zdravotní péče, očkování
Irsko je členem Evropské Unie, proto nezapomeňte Evropský průkaz zdravotního pojištění. Pokud budete ošetřeni, je nezbytné nechat si vystavit lékařskou zprávu s diagnózou a uschovat veškeré originály účtů, receptů a dalších dokladů pro pozdější jednání s pojišťovnami. Doporučujeme ale sjednat si i cestovní pojištění, tak jako při každé cestě do zahraniční země.
Ošetření poskytují praktičtí lékaři GP (General Practitioner) nebo obvodní zdravotnická střediska (Community care). Nemocnice se rozdělují na státní, polosoukromé a soukromé. Potřebné léky koupíte v drogerii nebo v lékárně, které mají otevřeno od pondělí do pátku od 08.30 do 18.00, některé až do 22.00 hodin. V neděli mají určené lékárny službu od 11.00 do 13.00, výjimečně do 22.00 hodin. Nezapomeňte si přibalit do zavazadla léky, co běžně používáte a případné další léky na lehčí úrazy a onemocnění.
Očkování není povinné, ale tak jako při cestách do jiných zahraničních zemí se doporučuje mít očkování proti tetanu, záškrtu a obrně.

Bezpečnost
Irsko je poměrně bezpečnou zemí, nicméně nezapomínejte na dodržování obecných bezpečnostních pravidel. V Dublinu a ve větších městech věnujte zvýšenou opatrnost svým věcem – po setmění se nevydávejte do oblastí severně od řeky Liffey a západně od centra města, obdobná ostražitost je namístě v Corku a Limericku. Buďte také obezřetní při vybírání peněz z bankomatu. Při přecházení ulice nezapomínejte, že v Irsku se jezdí vlevo.

SPORT A AKTIVITY

Oblíbené sporty
Irové milují koňské dostihy, na území Irska se nachází 25 závodišť. Dále se hraje ragby a fotbal.

Oslavy a festivaly
V Irsku můžete během roku navštívit mnoho zábavních akcí, festivalů a oslav. Nejpopulárnější svátek sv. Patrika se slaví v březnu a jeho atmosféra je nenapodobitelná. V červnu je oblíbený také Dublinský pouliční festival, v srpnu pak zajděte na Dny irské lidové hudby či kozlí trh (Puck fair).

Golf
Irsko bylo roku 2014 zvoleno jako nejlepší golfová destinace na světě. Na území Irska se nachází přes 300 nádherných golfových hřišť, přičemž ta nejlepší jsou rozmístěna podél pobřeží. Golf se díky mírnému klimatu hraje v Irsku téměř celý rok - teplota se zde během roku pohybuje od 8-20°C. Historie golfu v Irsku sahá do 19.století, dnes zde nalezneme hřiště světové kvality. Jedno z největších hřišť je Portmarnock, oblíbené je ale také druhé nejstarší hřiště v zemi -The Royal Dublin Golf Club nebo K Club v Kildare, kde se v roce 2006 uskutečnil Ryder Cup.

Turistika
Pro turistiku je Irsko pravou zemí zaslíbenou. Země je turistickými cestami doslova protkána, značení je kvalitní. V každém městečku je informační centrum, kde se lze o dané trase informovat.
V Irsku se nachází 6 národních parků, přičemž 4 z nich na západě země:
NP Connemara s rašeliništi, jezery a horami, NP Killarney s horou Purple Mountain, NP Wicklow Mountains, NP Burren, NP Ballycroy a nejmladší národní park NP Mayo. Potkat zde můžete lišky, jezevce, kuny, lasice, hranostaje, vydry, králíky, zajíce, veverky, drobné hlodavce a netopýry. Hadi se zde nevyskytují, protože je dle legendy všechny vyhubil sv. Patrik. V odlehlých oblastech potkáte polodivoké kozy a na Connemara poníky. Při pobřeží můžete pozorovat velryby, tuleně a delfíny. Typickou vegetací jsou vavříny, myrty, rododendrony a fuchsie.
Oblíbenou trasou je Wickow Way na jihovýchodě ostrova, která měří 132 km. Vede z hlavního města Dublinu do vesnice Clonegal. Skvělý je také výstup na nejvyšší horu Irska Mt. Carrantuohil, kam se dostanete z hrabství Kerry.
Odměnou za vydané úsilí budou nádherné liduprázdné zátoky, vesnice s drsným půvabem, zelené lesy i divoké řeky. Pozor si dejte jen na zrádné irské počasí, které se může změnit během několika minut, většinou také fouká silný vítr a lehce přichází mlha.

Cykloturistika
Pro všechny ty, které neodradí občasná dešťová přeháňka, je Irsko nádhernou destinací pro toulky na kolech. Úzké asfaltové silničky irského venkova jsou lemovány hrady, kláštery a památkami keltské kultury. Zastavit se můžete i u známých palíren whiskey.

Vyjížďky na koních a ponících
Jezdectví patří k tradičním irským sportům, proto si tento zážitek v Irsku rozhodně nenechte ujít. Najdete zde řadu jezdeckých škol s nabídkou jízd pro začátečníky i pro pokročilé. Projeďte se na zdravých a silných irských koních smaragdovou krajinou nebo si zajděte na irské dostihy – sport králů. např. na závodiště Listowel v kraji Kerry či Laytown v kraji Louth.

Rybolov
Lov divokých ryb je v Irsku oblíbenou činností – největším lákadlem je rybaření na jezerech (např. Lough Ree, Lough Derg, Lough Ramor, Inniscara Lake), kde se chytají pstruzi, štiky a okouni. Samozřejmostí k rybaření na jezeře i v řece je povolenka. Chcete-li změřit síly s ostatními rybáři, zúčastněte se např. festivalů Portumna či Ballinasloe.

Výlety lodí
Irsko s velkým počtem jezer a řek je skvělou destinací pro plavby na lodi. Tři hlavní vodní cesty pro jízdu lodí jsou řeka Shannon, Velký kanál a systém vodních cest Erne Waterway System.

Vodní sporty
Irsko je také dokonalou destinací pro další vodní sporty jak je kanoing, windsurfing, plachtění, veslování, šnorchlování.

Jídlo a pití
Základem irské kuchyně je maso, zelenina a brambory, často se podávají také ryby či mořské plody (mezi levné mořské plody patří ústřice, garnáti, humři, mlži či krabi). Oblíbeným způsobem úpravy je dušení. Irskou delikatesou je šunka kořeněná hřebíčkem, uzená v kouři z rašeliny a podávaná se zelím. Na rodinných farmách se vyrábějí sýry, například poloměkký Gubbeen, Cashel Blue (s modrou plísní), Carrigaline a Cais nan Deise a řada dalších. Chléb je tradiční, celozrnný Soda bread.
Tak jako v Anglii, typická je vydatná snídaně – obvykle ovesná kaše, vločky nebo míchaná vajíčka či párky a klobásy. K obědu pak postačí jen polévka či skromnější sendvič, hlavním jídlem pak je večeře. Typický je odpolední čaj s koláčem mezi pátou a šestou hodinou.
Pije se černé pivo z praženého ječmenného sladu – nejznámější je Guiness, dále také Beamish či Smithwicks. Typická irská whiskey je velmi kvalitní, ale kvůli dani z alkoholu také velmi drahá. Silná irská káva se často dochucuje whisky a hnědým cukrem. Černý čaj se pije s mlékem a cukrem, oblíbený k pití je také jablečný mošt cider s nízkým obsahem alkoholu či zázvorový sirup.

Hospůdky
Na kvalitní irskou whisky, která je vyrobena z ječmene, vody a kvasinek, či černého Guinesse zajděte do tradiční irské hospůdky. Typická irská hudba zní celou zemí, tradičními nástroji jsou dudy, flétna, kovová píšťala, housle, kytara, banjo a melodeon. Často se tancují typické irské tance.

Pláže a koupání
Moře je poměrně studené, tedy vhodné spíše pro otužilé milovníky koupání. Nádherné fotogenické pláže ale lákají k procházce či zchlazení unavených nohou ve vodě. Celé pobřeží má délku pět tisíc km, nejvíce pláží je na západním pobřeží, na východě převažují útesy. Krásné mušle najdete např. na pláži Coral Strand Beach na poloostrově Connemara.

Nakupování
Na trzích si nakupte ručně vyráběné výrobky, jako jsou kožené ozdoby, křišťál a olovnaté sklo, keramika a porcelán, ruční krajky a batika, tradiční šperky či kvalitní outdoorové vybavení. Skvělým dárkem jsou také hudební nástroje- např. bubínek bodhrán či nahrávky tradiční irské hudby. Nikdo jistě nepohrdne ani whisky, likérem Baileys Irish Cream nebo čajem či kávou v dárkovém balení.

Kultura
Zříceniny klášterů, katedrál a hradů jsou k vidění téměř po celém Irsku. Také se zde nacházejí různé věže, staré hřbitovy, pevnosti a mnoho dalších lákavých kulturních i vojenských zajímavostí.
K návštěvě vábí také města. Korunou Irska je hlavní město Dublin ležící na východním pobřeží, které dříve bývalo vikingskou kolonií. Řeka Liffey dělí město na chudší severní a bohatší jižní část. Obdivujte Dublinský hrad založený Normany, anglikánskou katedrálu Christ Church, nejstarší irskou univerzitu Trinity College či ocelovou jehlu „Spire of Dublin“ (přezdívanou „Párátko“). V bývalém skladišti Guinness Storehouse můžete z vyhlídkové restaurace Skybar shlédnete celé panorama Dublinu i vlastní pivovar, z roku 1795.
Rock of Cashel v jižní části hrabství Tipperary Vám odhalí věž z 11.století, románský kostel, monumentální katedrálu, hrad i zříceniny dvou klášterů.
Burren v severozápadní části hrabství Clare je rozlehlá náhorní plošina složená ze skalních útesů, teras a vápencových desek – právě zde bylo nalezeno 60 megalitických hrobů z doby kamenné a pevnosti z doby železné. V této doslova mytické oblasti leží podél pobřeží pouze několik kouzelných vesniček.
Za návštěvu stojí i městečko Kenmare, které je lázeňským, příjemně kosmopolitním přístavem, dále Opatství Muckross Abbey, jehož rozvaliny jsou nejlépe zachované v celém Irsku.
Ostrovy Iren jsou složeny ze tří ostrovů a rozkládají se v ústí Galway Bay. Obdivujte rozmanitou a jedinečnou přírodu i krásné památky - např. nejmenší kostelík na světě – Teampull Bheaníin.
V hrabství Meath se nachází oblast Brú známá pro své megalitické památky. Jsou zde hrobky i menhiry, které jsou součástí UNESCO. Nejznámější hrobem je Newrange.

OBLASTI, REGIONY

Západ
Na západě Irska leží hrabství jako Mayo, Galway či Roscommon. Jedná se o krásnou, ale drsnou krajinu plnou vřesovišť, často sužovanou prudkým deštěm, silným větrem a mlhami. Právě zde naleznete mnoho pravěkých lokalit, které stojí za shlédnutí, nacházejí se tu i ostrovy Aran. Město Galway ležící na pobřeží se pyšní středověkou pevností Normanů a je označováno jako hlavní kulturní a umělecké město Irska.

Střed
V hrabstvích Cavan, Monaghan, Louth, Longford, Westmeath, Meath a Laois se nacházejí rozsáhlé pastviny, rašeliniště a jezera. Najdete zde také pohoří Bloom Mountains a poloostrov Cooley. Právě tato oblast byla duchovním centrem keltského národa, nacházíme zde po něm mnoho kamenných křížů, ale i normanských klášterů a novogotických hradů.Nejpůsobivější hrobkou je Newrange – rozsáhlá kupolovitá mohyla v hrabství Meath.

Jihozápad
Do této oblasti patří hrabství Cork a Kerry. V Corku najdete mnoho přímořských městeček s dlouhou tradicí uměleckých řemesel. Jeho velmi členité pobřeží omývá Keltské moře.
Kerry láká divokou krajinou, kterou si zamilují příznivci turistiky. Mezi zajímavá místa hrabství patří turistický okruh Ring of Kerry, Killarneyská jezera v NP Killarney, malá kaplička Gallarus Oratory nebo poloostrov Dingle – nejzápadnější výběžek Evropy, kde můžete obdivovat mnoho archeologických památek rozesetých po zelených pastvinách.
V hrabství Clare, Limerick a Tipperary pak najdete středověké pevnosti a významná historická města - prohlídku zpestří typicky irská hudba. Plošina Burren, Rock of Cashel či hrad Bunratty Castle vybudovaný v průběhu normanské epochy - to jsou jen některá další lákadla této oblasti.

Východ
Do východního Irska můžeme zahrnout mnoho hrabství: např. Kildare, Wicklow, Offaly, Carlow a další. Nachází se zde také hlavní město Dublin. Jedná se o nejteplejší oblast Irska, kde se nachází úrodná půda, mnoho hradů a pozůstatků tvrzí. Klášter Clonmacnoise v hrabství Offaly je jedním z nejcennějších církevních míst v Irsku. Jako nejkrásnější dům v Irsku je označován Russborough House v hrabství Wicklow, blízko jezer v Blessingtonu.
Za návštěvu stojí také irský národní hřebčín v hrabství Kildare s japonskou zahradou.Ochutnat irskou whisky nebo se dozvědět více o historii palírny můžete v městečku Tullamore Dew.

14. Březen, 2018